Vítejte ve fotogalerii...ve světě barev a detailů. Ve světě vážek, motýlů a jiné drobné krásy.    
 
Systém řádu Odonata České republiky
 
 

Řád: Odonata (Vážky)

 

PODŘÁD: ZYGOPTERA (STEJNOKŘÍDLICE, MOTÝLICE)

 

     Čeleď: Calopterygidae (motýlicovití)

          Calopteryx Leach, 1815

               Calopteryx virgo (Linné, 1758) - motýlice obecná

               Calopteryx splendens (Harris, 1782) - motýlice lesklá

 

     Čeleď: Lestidae (šídlatkovití)

          Lestes Leach, 1815

               Lestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká

               [Syn. Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)]

               Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá

               Lestes virens vestalis Rambur, 1842 - šídlatka zelená

               Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - šídlatka velkoskvrnná

               Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná

               Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá

         Sympecma Burmeister, 1839

               Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá

               Sympecma paedisca Brauer, 1877 - šídlatka kroužkovaná

               [Syn. Sympecma braueri Bianchi, 1904;

               Sympecma annulata (Sélys, 1887)

               Sympecma annulata braueri (Bianchi, 1904)]

 

     Čeleď: Platycnemididae (šidélkovití)

          Platycnemis Burmeister, 1839

               Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé

    

     Čeleď: Coenagrionidae (šidélkovití)

          Pyrrhosoma Charpentier, 1840

               Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné

          Erythromma Charpentier, 1840

               Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko

               Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané

          Coenagrion Kirby, 1890

               Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) - šidélko přilbovité

               Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) - šidélko huňaté

               Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) - šidélko kopovité

               Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - šidélko jarní

               Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) - šidélko ozdobné

               Coenagrion puella (Linné, 1758) - šidélko páskované

               Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) - šidélko širokoskvrnné

          Enallagma Charpentier, 1840

               Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované

          Ischnura Charpentier, 1840

               Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé

               Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší

          Nehalennia Sélys, 1850

               Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) - šidélko lesklé

 

PODŘÁD: ANISOPTERA (RŮZNOKŘÍDLICE, VÁŽKY)

 

     Čeleď: Aeschnidae (šídlovití)

          Aeshna Fabricius, 1775

               Aeshna caerulea (Ström, 1783) - šídlo horské

               Aeshna juncea (Linné, 1758) - šídlo sítinové

               Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 - šídlo rašelinné

               Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré

               Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní

               Aeshna cyanea (O. F.Müller, 1764) - šídlo modré

               Aeshna grandis (Linné, 1758) - šídlo velké

          Anaciaeschna Sélys, 1878

               Anaciaeschna isosceles (O. F.Müller, 1767) - šídlo červené

          Anax Leach, 1815

               Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské

               Anax parthenope (Sélys, 1839) - šídlo tmavé

          Hemianax Sélys, 1883

               Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) - šídlo hnědé

          Brachytron Evans, 1845

               Brachytron pratense (O. F.Müller, 1764) - šídlo luční

               [Syn. Brachytron hafniense (O. F.Müller, 1764)]

 

     Čeleď: Gomphidae (klínatkovití)

          Gomphus Leach, 1815

               Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá

               Gomphus vulgatissimus (Linné, 1758) - klínatka obecná

          Ophiogomphus Sélys, 1854

               Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá

               [Syn. Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825)]

          Onychogomphus (Sélys, 1854)

               Onychogomphus forcipatus (Linné, 1758) - klínatka vidlitá

 

     Čeleď: Cordulegastridae

          Cordulegaster Leach, 1815

               Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný

               [Syn. Cordulegaster annulatus (Latreille, 1805)]

               Cordulegaster bidentata Sélys, 1843 - páskovec dvojzubý

               [Syn. Cordulegaster bidentatus Sélys, 1843]

 

     Čeleď: Corduliidae (lesklicovití)

          Cordulia Leach, 1815

               Cordulia aenea (Linné, 1758) - lesklice měděná

          Somatochlora Sélys, 1871

               Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá

               Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská

               Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) - lesklice severská

               Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) - lesklice skvrnitá

          Epitheca Charpentier, 1825

               Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) - lesklice velká

 

     Čeleď: Libellulidae (vážkovití)

          Libellula Linné, 1758

               Libellula quadrimaculata Linné, 1758 - vážka čtyřskvrnná

               Libellula fulva O. F.Müller, 1764 - vážka plavá

               Libellula depressa Linné, 1758 - vážka ploská

          Orthetrum Newman, 1833

               Orthetrum cancellatum (Linné,1758) - vážka černořitná

               Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná

               Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná

               Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - vážka žlutoskvrnná

          Crocothemis Brauer, 1868

               Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená

          Sympetrum Newman, 1833

               Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná

               Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) - vážka obecná

               Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní

               Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) - vážka jarní

               [Syn. Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840)]

               Sympetrum flaveolum (Linné, 1758) - vážka žlutavá

               Sympetrum sanguineum (O. F.Müller, 1764) - vážka rudá

               Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) - vážka rumělková

               Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá

               Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) - vážka podhorní

          Leucorrhinia Brittinger, 1850

               Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) - vážka široká

               Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - vážka běloústá

               Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná

               Leucorrhinia rubicunda (Linné, 1758) - vážka tmavoskvrnná

               Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná